PH&A Salaris en Advies kan je ook ondersteunen op het gebied van arbeidsrecht, sociale verzekeringen, loonbelasting en overige personele zaken. Denk aan;

  • Arbeidsovereenkomsten opstellen
  • Ontslagprocedures begeleiden
  • Personeelshandboek / reglementen opstellen en onderhouden
  • Werknemers inschalen / advies over beloning
  • Salaris- en personeelsadministratie screenen
  • Advies over loonkostenvoordelen
Neem contact op